امتیاز گرفتن در سایت چه فایده ای دارد؟

بعد از ثبت نام در سایت میتوانید اقدام به گرفتن امتیاز کنید

شرح مقدار امتیازات:

بازدید از سایت: هر بار 2امتیاز

عضویت در سایت:20امتیاز

کامنت زیر هر پست(بجز کامنت های الکی و فقط با قصد دریافت امتیاز):10 امتیاز

انتشار فایل دانلود:30 امتیاز

امتیاز گرفتن در سایت چه فایده ای دارد؟

هر ماه(تقریبا) بین افرادی که بالاترین امتازات در سایت را دارند یک قرعه کشی انجام میشود و به برنده, هر یک از مطالب پولی سایت را که خودش خواست با 50درصد تخفیف اعطا میشود!

با امید پیروزی!

توجه توجه:در ایام خاص مثل نورو  به 5نفر اول سایت بدون قرعه کشی کد تخفیف 50 درصدی داده میشود!