آرشیو برچسب ها: لونارکینزی

کنترل نیروی تاریکی(آمبراکینزی)

آمبراکینزی یا لونارکینزی به قدرت کنترل انرژی تاریکی و سایه ها میگویند و از این عمل در ایلوژن بسیار میتوان استفاده کرد و یا با استفاده از تمارینی که داده خواهد شد قادر خواهید بود به وسیله این کینزی به یادگیری در  کینزی های دیگر بسیار کمک کنید! شاید خیلی جالب باشد که بتوانید نوری سیاه رنگ در دست خود […]

ادامه مطلب